THỂ LỆ CUỘC THI

1.Đối tượng dự thi:

-Tất cả mọi cá nhân. Không có ngoại lệ.

2.Chủ đề bài dự thi

-Viết về mái trường thân yêu

-Viết về thầy cô

-Viết về kỷ niệm của thời học sinh- Thời hoa đỏ.

-Các vấn đề liên quan đến học sinh TRUNG HỌC.

3.Thời gian tham dự

-Thời gian bài đăng được tính từ 0h00, 1/12/2018 đến 24h00, ngày 22/12/2018.

4.Thể thức bài thi

-Người tham dự phải đăng ký với BTC qua email: duongmdchp@gmail.com

-Bài viết không quá 889 từ.

-Tiêu đề, chủ đề: Gắn với đời sống học sinh, mang tính thời sự, gương vượt khó để -vươn lên trong học tập.

-Bài thi phải được đăng trên trang trong chủ đề: Viết về mái trường thân yêu.

KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP TỪ BẤT CỨ NGUỒN NÀO.

5. Quy trình phân loại và chấm thi

Vòng 1: Chọn 10 bài dự thi có số bình chọn cao nhất ( số lượt like).

Vòng 2: Các Thây cô và Chuyên gia sẽ chấm điểm theo hình thức làm văn. Bài thi có số điểm cao nhất sẽ được công bố và trao giải vào dịp 1/1/2019. 

6. Hình thức nhận giải

-Người thắng giải được ban tổ chức liên lạc bằng email đăng ký. Trao thưởng qua chuyển khoản hoặc đường bưu điện (Tùy theo yêu cầu).

-Sau khi nhận được Email của ban tổ chức chậm nhất 5 ngày (Kể từ ngày chuyển Email). Người nhận giải phải gửi 1 ảnh chân dung 6×8 để ban tổ chức công bố và trao thưởng.

-Sau 10 ngày nếu không liên lạc được. Giải thưởng sẽ BTC toàn quyền xử lý.

Ban tổ chức

Translator-Dịch »