Tạo Ảnh động cho bài viết hoặc quảng cáo về mình

 

Bạn muốn bài viết của mình thật sinh động?

Bạn muốn quảng cáo về Bản thân, Công việc, Năng lực dịch vụ của mình?

Hãy thêm ảnh động (Slider) cho bài viết:

Bước 1: Chuẩn bị trước các Ảnh (Video ngắn) theo chủ đề bạn đã xác định.

=> Các ảnh nên có cùng kích thước và độ phân giải cao.

Bước 2: Làm theo hướng dẫn.

Các bạn xem video nhé.

Tham khảo: https://trunghoc.online/2018/12/10/toi-la-ai.

Trân trọng!

Team trunghoc.online


0 Bình luận

Trả lời

Translator-Dịch »