1. Hè về áo đỏ như son

Hè đi thay lá xanh non mượt mà

Bao nhiêu tay toả rộng ra

Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

Là cây gì?

2. Bằng cái hạt cây

Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?

Là cái gì?

3. Hạt gieo tới tấp.

Rãi đều khắp ruộng đồng.

Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm.

Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh.

 

4. Con gì có thịt không xương. Đằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề.

Hiên ngang dộ sức thủy tề.

Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi.

 

5. Thân em xưa ở bụi tre.

Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.

6. Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu

Yêu em anh mới mớm trầu cho em

 

7. Ao tròn vành vạnh

Nước lạnh như tiền

Con gái như tiên

Trần mình xuống lội

8. Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao

Ba mai chín cuốc mà đào không lên

 

9. Dong dỏng ba bốn thước dài

Đầu đeo cái mỏ , bụng gài then ngang

Bốn chân em đứng sẵn sàng

Nằm ra cho chắc để chàng đạp đuôi .

 

10. Cái dạng quan anh xấu lạ lùng

Khom lưng uốn gối cả đời cong

Lưỡi to ra sức mà ăn khoét

Đành phải theo đuôi có thẹn không?

 

11. Có răng mà chẳng có mồm

Nhai cỏ nhồn nhồn cơm chẳng chịu ăn

12. Có đầu mà chẳng có đuôi

Có một khúc giữa cứng ruôi lại mềm

 

13. Tối ngày lo việc nước

Giúp sự sống con người

Một thân đơn chiếc quanh đời

Vui thời ai biết , buồn thời ai hay

 

14. Thân em thì nhỏ tí ti

Các bà , các chị , các dì đều thương

Em đi, em lại bốn phương

Dọc ngang lắm lối, lách luồn nhiều nơi

Tấm thân hiến trọn cho người

Sang hèn chẳng chê chuộng , giúp người chẳng quản công

Hãy bình luận đáp án ở cmt bên dưới nhé ! Cám ơn các bạn 


0 Bình luận

Trả lời

Translator-Dịch »