Mọi liên hệ xin vui lòng gửi tới:

Người nhận: TĂNG HỒNG DƯƠNG

Địa chỉ: 465 Phạm Văn Đồng stress, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam.

Tel: 0985366598

Email:duongmdchp@gmail.com hoặc trunghoc.online@gmail.com

Translator-Dịch »