I. Hóa học và vấn đề lương thực thực phẩm

 • Vai trò của lương thực, thực phẩm: cần thiết để duy trì sức khỏe
 • Như vậy, lương thực và thực phẩm có vai trò rất quan trọng và có tính quyết định đến sự tồn tại hay diệt vong của loài người.
 • Để góp phần giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân loại, Hóa học có những hướng hoạt động chính sau:
  • Sản xuất phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng, phát triển; sản xuất chất bảo quản thực vật,…
  • Vệ sinh an toàn thực phẩm .

II. Hóa học và vấn đề may mặc

 • Nhu cầu may mặc là môt trong những nhu cầu chủ yếu của con người
 • Hóa học góp phần giải quyết
 • Nâng cao chất lượng, sản lượng các loại tơ.
  • Nghiên cứu, chế tạo nhiều loại thuốc nhuộm.

III. Hóa học với việc bảo vệ sức khỏe con người

 • Dược phẩm: Hóa dược là ngành sản xuất có liên quan đến an toàn sức khỏe cho cả cộng đồng.
 • Một số chất gây nghiện, chất ma túy, phòng chống ma túy.
  • Chất gây nghiện chứa các thành phần: nicotin, cafein
  • Ma túy gây hại sức khỏe : heroin, moocphin, các loại thuốc lắc
  • Ngăn chặn không cho ma túy xâm nhập vào nhà trường.

0 Bình luận

Trả lời

Translator-Dịch »