Hướng dẫn khai thác và sử dụng trang web

1. Đọc tất cả bằng một ngôn ngữ

Trong trang có nhiều ngôn ngữ, Ví dụ: Tiếng Anh.

Để đọc được bằng tiếng Việt (hoặc bất kỳ ngôn nào khác) các bạn dịch chuyển đến slider (Thanh công cụ) bên phải.

+ Chọn: Translate- Dịch.

+ Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt

Khi đó trang web sẽ chuyển tất về tiếng Việt. Bạn sẽ đọc bằng ngôn ngữ Tiếng Việt của mình.

Chúc Vui!

2. Đăng bài viết

Chào các bạn!

Sau đây là hướng dẫn các bạn đăng ký và viết bài cho trang trunghoc.online. xem Video

Bước 1. Nhập tiêu đề bài viết.

Ví du: Bài viết đầu tiên.

Bước 2. Nhập nội dung bài viết.

Ví dụ: ” Đây là nội dung bài viết”

Chào mừng đến với Trunghoc.online. Đây là nơi sẻ chia tâm tư, nguyện vọng, tình cảm và suy nghĩ của học sinh trung học. Hãy viết bài viết đầu tiên của bạn. và chia sẻ với mọi người!

Bước 3: Chèn ảnh hoặc video.

Nều chèn thêm ảnh hoặc video, chọn vào : “Thêm Media”  ở dòng trên cùng -dưới tiêu đề => Chọn ảnh (trong thư viện hoặc tải ảnh lên)=> Chèn vào bài viết. OK!Bước 4: Chọn Chuyên mục cho bài viết

Trong thanh công cụ bên phải, các bạn chọn vào:  Chuyên mục và tích chọn vào chuyên mục bài viết cần xuất hiện trên trang.

Ví dụ: Quảng cáo, Tâm sự,…

Bước 5: Chọn thẻ cho tiêu đề bài viết.

Trong thanh công cụ bên phải, các bạn chọn vào:  Thẻ (Tag),  Nhập thẻ chính cho bài viết. Bài viết có thể có nhiều thẻ, các thẻ cách nhau bởi dấu “,”.  Tích chọn vào ô : Thêm.

Ví dụ: Bài viết mới, Tâm sự,…

Bước 6: Thêm ảnh cho tiêu đề bài viết.

Trong thanh công cụ bên phải, các bạn chọn vào:  Ảnh đại diện, Chọn ảnh cho bài viết từ thư viện hoặc tải ảnh lên=> Tích chọn vào ô: Chèn vào bài viết.

Bước 7: Đăng bài viết

+ Nếu muốn xem trước, Tích chọn vào: Xem trước.

+ Nếu muốn xuất bản, chọn vào : Đăng bài viết hoặc Cập nhật.

Bước 8: Xem, sửa, viết bài mới

+ Nếu muốn xem trực tiếp, chọn: Cập nhật => Xem bài viết.

+ Nếu viết bài mới, chọn: Bài viết mới.

3. Viết bài trên điện thoại, Smatphone

+ Cách làm tương tự.

4. Kết nối youtube

+ Mở Yourtube => tìm kiếm=> trunghoc.online.

Chúc vui vẻ.

Team trunghoc.online.


0 Bình luận

Trả lời

Translator-Dịch »