Thể tích khối chóp Tam Giác Đều khi biết cạnh đáy a và cạnh bên hợp đáy một góc α.

Đặc điểm-tính chất: + Tất cả các cạnh bên đều bằng nhau và hợp đáy một góc bằng nhau.  + Tất cả các mặt bên đều là các tam giác cân tại S bằng nhau và hợp đáy một góc bằng nhau. +  G là trọng tâm của tam giác Đọc tiếp…

Translator-Dịch »