Những dòng lưu bút của mái trường THPT Mạc Đĩnh Chi

   Đã 3 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường THPT Mạc Đĩnh Chi của chúng tôi, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa Đọc tiếp…

Translator-Dịch »