Công thức tính nguyên hàm 

Bảng nguyên hàm mở rộng

 

Chuyên mục: Nguyên hàm

0 Bình luận

Trả lời

Translator-Dịch »