Bảng nguyên hàm

Đăng bởi Anna Do vào

Công thức tính nguyên hàm 

Bảng nguyên hàm mở rộng

 

Chuyên mục: Nguyên hàm

Trả lời

Translator-Dịch »